Vildbjerg Sportsrideklub

Kære medlemmer og forældre…

efter et enstemmighed for en afvikling af Vildbjerg Sportsrideklub på 1. ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. juni 2016, indkaldes hermed i henhold til vedtægterne til.

2. Ekstraordinære generalforsamling
torsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 i kantinen.

I henhold til vedtægterne kan klubbens opløsning kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum- afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettiget være tilstede og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst 2/4 af de afgivne stemmer. Hvis man ikke møder op til denne aften, så tager vi det som en negativ tilkendegivelse for Vildbjerg Sportsrideklub fremtid. Skulle nogen have interesse i at drive klubben videre, så mød op til generalforsamlingen. Ud fra ovenstående opsiges opstaldere og de ryttere der modtager undervisning pr. 1/6 2016, så opstaldning og undervisning ophører med udgangen af uge 25 2016 pga af skolernes sommerferie. Såfremt VISK forsætter annulleres denne opsigelse.Venlig hilsen

Bestyrelsen af Vildbjerg Sportsrideklub

Tak til alle sponsorer

Faciliteter